ผ้าร่ม

ผ้าร่ม(โพลีเอสเตอร์)

เป็นผ้าที่มีราคาถูก เหมาะสำหรับผลิตหมอนผ้าห่ม เพราะผ้าห่มจำเป็นต้องใช้ผ้าผืนใหญ่ ใช้ผ้าร่มจะทำให้ราคาต่อใบถูกลงมาก